Wielkopolski Portal Senioralny

Puszczykowo - benefis Krystyny Miłobędzkiej

Puszczykowo - benefis Krystyny Miłobędzkiej
    Krystyna Miłobędzka jest poetką, która od lat mieszka i tworzy w Puszczykowie. W tym roku ukończyła 85 lat. Przeszła do historii głównie dzięki swojej poezji oraz współpracy z plastykiem Janem Berdyszakiem.

    W latach 60. ubiegłego wieku wspólnie stworzyli wiele niepowtarzalnych spektakli teatralnych adresowanych do dzieci. Taką możliwość dał im działający w Poznaniu Teatr Marcinek. Będąc dzieckiem moja mama zaprowadziła mnie wraz z moją siostrą na ulicę zwaną wówczas Armii Czerwonej. W nieistniejącym już budynku obok kościoła mieściła się siedziba kukiełkowego teatrzyku dla dzieci. Tam po raz pierwszy zetknąłem się z twórczością Krystyny Miłobędzkiej. Nie przypuszczałem, że po wielu latach będę filmował, być może jej ostatnie publiczne wystąpienie. Dzięki inicjatywie puszczykowskiej Fundacji Aktywności i Rozwoju Kreatywności PARK zdarzyło się coś niezwykłego. Otóż młodzi uczniowie z Liceum Plastycznego w Kole podjęli się zilustrowania wierszy Krystyny Miłobędzkiej. Zadanie wykonali perfekcyjnie. Ich prace zostały zaprezentowane na trzech wystawach zorganizowanych przez Fundację. Została również wydana książka przedstawiająca ich prace. Ale co może jest najważne, został wydany tomik wybranych wierszy dostojnej jubilatki.

   Projekt "Krystyna Miłobędzka w obrazach" zrealizowała Fundacja PARK, przy współudziale finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad zadaniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Poniżej przedstawiamy Państwu relację z tego wydarzenia.

 

Media

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego