Wielkopolski Portal Senioralny

Ostrów Wlkp. - Senioralia

Ostrów Wlkp. - Senioralia
     Był  czas  na  bliskość,  rozmowy,  wspólne  posiłki,  zabawę  i  muzykę.  W powietrzu czuło się dobrą atmosferę. Wśród seniorów i członków ich rodzin uśmiech nie znikał z ich twarzy. Panował rodzinny klimat, w którym dominowały dobre słowo,  wzajemny szacunek i zaufanie.

     Organizatorem tegorocznego święta pod nazwą SENIORALIA 2017 był Wydział   Kultury   i   Sztuki   Urzędu  Miejskiego  oraz  Rada  Miejska  Seniorów  w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Beata Klimek, prezydenta Miasta. Dla niej seniorzy stanowią wartość bezcenną. Dała temu wyraz podczas powitania na Rynku licznej grupy seniorów, reprezentujących wszystkie organizacje senioralne w mieście. Najliczniejszą grupę stanowili dojrzali mieszkańcy naszego miasta, reprezentujący   Uniwersytet   Trzeciego   Wieku,  Klub  Seniora  OPTYMIŚCI oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Mówiąc z wielkim szacunkiem i uznaniem o aktywności i zaangażowaniu seniorów w rozwój miasta pani Prezydent podziękowała im za włączanie się w inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia najstarszej grupy mieszkańców oraz za budowanie pozytywnego wizerunku seniora w mieście, regionie i w całym kraju. Zauważyła także, że seniorzy, włączając się aktywnie w działalność swoich organizacji pokazują, jak odnaleźć radość i sens życia. Podkreśliła z dumą, że ostrowscy seniorzy są przykładem godnym naśladowania dla innych. Następnie przekazała klucze miasta na ręce Józefa Kozana, przewodniczącego Rady Miejskiej Seniorów, a zarazem prezesa Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie 300 seniorów pojechało autokarami do Ośrodka Sportu i Rekreacji, usytuowanego na Piaskach -  Szczygliczce. Na scenie głównej zaprezentował się zespół taneczny Tańczące Seniorki z Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy bawili się przy występach wielu innych zespołów muzycznych do późnych godzin wieczornych. Wrócili do domów w znakomitych nastrojach.

Media

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego