Wielkopolski Portal Senioralny

Wielkopolski Pakiet Seniora

Wielkopolski Pakiet Seniora
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od trzech lat organizuje szkolenia dla przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Miejskich i  Gminnych Rad Seniorów z całej Wielkopolski. Mają one służyć profesjonalizacji oraz integracji środowiska senioralnego w Wielkopolsce.

   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu nie mógł ich przeprowadzić w dotychczasowej formie. Zwrócono się jednak do tych organizacji i gremiów z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem jej przeprowadzenia było rozpoznanie potrzeb w zakresie wsparcia merytorycznego realizacji zadań Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Rad Seniorów. Dzięki uzyskanym informacjom powstał „PAKIET szkoleniowy SENIORA”. Jest on wsparciem merytorycznym organizacji senioralnych do działań prowadzonych w zmienionych warunkach.

    Pakiet SENIORA zawiera materiały szkoleniowe dotyczące pięciu zagadnień. Są one przygotowane w postaci wideo lub prezentacji slajdów w programie Power Point. Dowiemy się z nich jak pozyskać środki finansowe na działalność senioralną, jakie są narzędzia do prowadzenia spotkań on-line oraz jak wykonywać trening pamięci. Ponadto w Pakiecie zawarte są porady dotyczące wykonywania ćwiczeń podtrzymujących aktywność fizyczną oraz dotyczące radzenia sobie w czasach pandemii koronawirusa.

    Szczegóły dotyczące tych przydatnych narzędzi znajdziecie Państwo na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wystarczy nacisnąć TUTAJ. Gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania ich wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego