Wielkopolski Portal Senioralny

Ostrów Wielkopolski - wykłady w UTW

Ostrów Wielkopolski  - wykłady w UTW
      Wykłady dla osób starszych stanowią   bardzo    ważne    ogniwo    w    działaniach  edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim. Odbywają się cyklicznie, mając często charakter otwarty.

     Jak poinformował nas Józef Kozan, prezes Uniwersytetu wykłady na przestrzeni ostatnich lat dotyczyły różnych dziedzin nauki, kultury, literatury, psychologii, medycyny, turystyki, filozofii i spraw społecznych.  Były zawsze bardzo oczekiwanymi przez słuchaczki i słuchaczy zajęciami. I nic dziwnego, że cieszyły się i nadal cieszą  dużą frekwencją. To także swoista nobilitacja OUTW  w  zakresie wzbogacania oferty programowej i podnoszenia jego rangi w środowisku lokalnym. Jednocześnie dzięki temu, że wykładowcami są pracownicy  naukowi,  animatorzy kultury, hobbyści oraz znaczące osoby cieszące się dużym autorytetem i osiągnięciami w różnych dziedzinach życia społecznego, spotkania z seniorami były i są okazją  do  wymiany informacji, dyskusji,  a także  bardzo  często  źródłem głębokich przeżyć  i refleksji.

     Zarząd Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowił jeszcze w tym roku zaprosić  wszystkich ostrowskich seniorów na zbliżające się wykłady. We wtorek 5 grudnia w auli Społecznej  Akademii  Nauk  rozpocznie  się  wykład Marka Cytackiego  - Naczelnika  Zespołu  Obsługi  Interesanta  Wydziału Interwencyjno - Poradniczego  Biura  Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Jego wykład będzie dotyczył dostępu do świadczeń oraz najczęstszych barier w tymże.. Dwa dni później dr Katarzyna Szczepaniak wypowie się o tym, co warto wiedzieć  o depresji. Kolejnego dnia Ostrowianie będą mogli wysłuchać opowieści Agnieszki Olczak  i  Wiesławy Kędzierskiej  na temat diety, która jest źródłem zdrowia seniorów. Natomiast we wtorek 12 grudnia będzie można zapoznać się opinią Emilii Wojtasik dotyczącej Korei. Niestety nie wiadomo, o której Korei prelegentka zamierza opowiedzieć? O tej północnej, czy południowej? A może o obydwu? I na zakończenie maratonu edukacyjnego w piątek 15 grudnia Agnieszka Olszak wraz z Wiesława Kędzierską opowiedzą o tym dlaczego - według nich - dieta jest ważnym czynnikiem dla dobrego samopoczucia.

   Trudno oprzeć się wrażeniu, że zakres prowadzonych wykładów i prelekcji w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego  Wieku  w  Ostrowie  Wielkopolskim  dowodzi  dużego  bogactwa  form  i  treści  w realizacji zajęć edukacyjnych  dla  seniorów.

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego