Wielkopolski Portal Senioralny

Krotoszyn - łączy pokolenia

Krotoszyn - łączy pokolenia
     Seniorzy chcą sami się uczyć i rozwijać, ale także chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zainteresowaniami z ludźmi młodymi.  

    Zadanie „Krotoszyn łączy pokolenia” ma na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową. W ramach projektu osoby starsze mogą uczestniczyć w kursie florystycznym, ceramicznym, rękodzieła, tworzenia biżuterii, plastycznym, zajęciach gimnastyki, terapii tańcem, jogi oraz rozgrywkach Senioralnej Ligi Kręglarskiej „Wodnika”. Ale w ramach działań międzypokoleniowych seniorzy wspólnie z młodymi mieszkańcami Krotoszyna uczestniczą w akcji turystycznej  "Na tropie przeszłości”,  w konkursie fotograficznym, a także warsztatach  "Gadamy po naszemu”.

    Organizatorem zadania jest Krotoszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Stowarzyszeniem „Szansa” w Krotoszynie, Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja, Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Zduny oraz Krotoszyńską Biblioteką Publiczną im. Arkadego Fiedlera. Projekt wspólfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Miasto i gminę Krotoszyn.  Patronat Honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka i Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek. 

 

57 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę