Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy Trzeciego Wieku

Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy Trzeciego Wieku
    Już po raz czwarty Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otwiera się na seniorów. Oferta jest bardzo bogata i może dać satysfakcję zainteresowanym, ciekawym otaczającego świata przyrody. I co istotne udział w zajęciach jest bezpłatny.

     W tym semestrze zajęcia rozpoczną się 11 października. Zostanie wówczas wygłoszony wykład pt. "Wielki problem w małej skali, czyli choroby roślin w ogrodach działkowych". Tydzień później seniorzy będą mogli wziąć udział w wyciecze do ogrodu dendrologicznego. 8 listopada odbędzie się wykład pt. "Jajo - fenomen natury". Natomiast w grudniu będzie można dowiedzieć się, jak wyglądała ewolucja mebli do siedzenia. Natomiast w nowym roku będzie można dowiedzieć się jaki jest wpływ sposobu odżywiania na długowieczność. Na ostatnim wykładzie w tym semestrze będzie można dowiedzieć się, jakie są gatunki chleba w Polsce oraz jakie są na świecie inne rodzaje pieczywa. Ponadto zostanązorganizowane warsztaty żywieniowe. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

    Więcej informacji znajdziecie Państwo Tutaj. Ponadto informacje udzielane są pod nr telefonu  61 848 70 26. Na zajęcia można zapisać się telefonicznie lub osobiście  w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego na ul. Wojska Polskiego 28, pok. 113

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego