Wielkopolski Portal Senioralny

Swarzędz - Aktywny e-Senior

Swarzędz - Aktywny e-Senior
     Bez komputera życie jest coraz trudniejsze, z komputerem coraz ciekawsze. Otaczają nas, a często też osaczają, wielorakie komputerowe usługi. Coraz częściej z nich korzystamy, ale też czasem sprawiają nam kłopoty, najczęściej wynikające z niepewności w obsłudze urządzeń komputerowych.  

     Możemy tego uniknąć i w pełni korzystać z komputerowych udogodnień. Łatwo też nauczymy się fotografować i zatrzymać w pamięci przeżywane chwile. Telefon, smartfon, laptop, komputer staną się urządzeniami codziennego użytku. Dobrze będzie posługiwać się nimi bez stresu, z łatwością. 

    Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu zaprasza do udziału w warsztatach „Aktywny e-Senior”. Projekt realizowany będzie do 30 listopada na terenie trzech gmin powiatu poznańskiego – Swarzędz, Kostrzyn i Czerwonak. W projekcie weźmie udział 30 seniorów, tj. osób w wieku 60+, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Zorganizowany zostanie cykl czterech dwugodzinnych warsztatów: komunikacja, zakupy, podróże, zdjęcia. 

    Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatu Poznańskiego.

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę