Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - powstaje centrum senioralne

Poznań - powstaje centrum senioralne
     W Poznaniu powstanie jedno z największych w Polsce centrów leczenia i opieki przeznaczonych dla starych ludzi. Minister zdrowia uznał odwołanie od negatywnej opinii NFZ i wojewody wielkopolskiego w tej sprawie. To sukces pomysłodawców tej idei i Poznania.

     Kilka miesięcy temu Poznański Ośrodek Usług Medycznych złożył projekt budowy Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej na sto łóżek. 32 mln zł ma kosztować rozbudowa Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy Serbskiej. Powstanie hospicjum z oddziałem dla dzieci oraz placówka medycyny senioralnej. Ma w niej działać zespół poradni geriatrycznych, ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych, dzienny oddział rehabilitacyjny, poradnia rehabilitacyjna – informuje Piotr Nycz, dyrektor centrum. Seniorzy będą mieli do dyspozycji salę kinową, teatralną, komputerową. Uwzględniono także pomieszczenia dla Koła Gospodyń Miejskich. – Obiekt przewidziany jest na 150 miejsc W drugiej kolejności powstanie Centrum Opieki Paliatywnej. Ma być ono gotowe do końca 2018 r. 

     Jednak przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, dr Zdzisław Szkutnik, uważa, że powinien w tym miejscu powstać oddział geriatryczny, z prawdziwego zdarzenia. Brak takiego w Poznaniu uważa, że jest niezrozumiały. To największe zaniedbanie naszej opieki medycznej. Liczne badania wskazują, że osoby starsze mogłyby zwiększyć dwukrotnie szanse na dłuższe życie, gdyby były leczone w specjalistycznych szpitalach. Podzielenie po połowie łóżek w oddziałach: geriatrycznym i paliatywnym, byłoby najwłaściwsze – uważa dr Zdzisław Szkutnik. Dodatkową korzyścią byłoby stworzenie możliwości zdobycia specjalizacji geriatrycznej dla młodych lekarzy. 

 

249 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę