Wielkopolski Portal Senioralny

Ostrów Wielkopolski - przyjazny seniorom

Ostrów Wielkopolski - przyjazny seniorom
     Ostrów Wielkopolski został przyjęty do prestiżowej światowej sieci "Miast Przyjaznych Starzeniu" Światowej Organizacji Zdrowia,  dołączając  do  grupy  360 miast z całego świata. Tym samym, jest trzecim miastem z Polski - obok Poznania i Gdyni, które zostało przyjęte do tej sieci. 

     Ostrów Wielkopolski liczy około 72 tysiące mieszkańców, w tym 17 tysięcy to osoby powyżej 60 roku życia, czyli 23% populacji. Władze miasta, świadome wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz z coraz większą rolą jaką seniorzy odgrywają w życiu społecznym, podjęły szereg inicjatyw w zakresie polityki senioralnej. Zostały one docenione przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Należą do nich Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,  Ostrowska  Karta  Seniora,  Dom  Dziennego  Pobytu "Senior - WIGOR ", program  "Teleopieki ", czy działania Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wzięto także pod uwagę program bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla  seniorów,  specjalną ofertę kulturalną, działalność Klubów Seniora "Złoty Wiek", Filmowego Klubu Seniora, a także udogodnienia dla osób starszych w transporcie miejskim oraz Bank Czasu Seniora.

     Spoglądając na Ostrów Wielkopolski jako na miasto przyjazne seniorom należy  wyrazić  szacunek  i  uznanie  wszystkim,  którzy  podejmują  działania  i inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia najstarszej grupy mieszkańców. Dają tym samym przykład godny naśladowania dla innych. O tym warto pisać, o tym warto dyskutować, o to warto zabiegać.

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego