Wielkopolski Portal Senioralny

Czerwonak - Zlot Starszyzny Harcerskiej

Czerwonak - Zlot Starszyzny Harcerskiej
        W sobotę 20 maja do Czerwonaka koło Poznania zjadą się wiekowi harcerze z całej Wielkopolski. Właśnie tam odbędzie się ich coroczne spotkanie.

    W Wielkopolsce Starszyzna Harcerska i Seniorzy działają w czterdziestu Kręgach. Spotkanie rozpocznie się od uroczystego apelu na terenie Akwenu Marina położonego na brzegu Warty. Nastepnie uczestnicy przeniosą sie do Pałacu w Owińskach, gdzie znajduje się ośrodek dla niewidomych dzieci. Harcerze będą zwiedzli m.in. Park Orientacji Przestrzennej. Jednym z wielu celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest integracja miedzy pokoleniowa z osobami niepełnosprawnymi.  Następnie harcerze przeniosą się do Trzaskowa, aby zobaczyć pola golfowe. Kulminacja Zlotu będzie miała miejsce w Dziewiczej Górze. Spotkanie rozpocznie się od zwiedzania wystawy poświęconej harcerstwu. Następnie odbedą się warsztay czerpania papieru. Bedzie także możliwość wejścia na wieżę widokową. Na zakończenie przygotowano tradycyjne ognisko harcerskie. Program artystyczny zapewnia Koło Starszyzny Harcerskiej i Seniorów "Płomienie" działające przy Hufcu Czerwonak. Nie zabraknie także tradycyjnej grochówki. - Bardzo ważną sprawą jest, aby w jak najszerszym zakresie aktywizować starsze pokolenie  “wcześniej urodzonych" - mówi  Maria Piechowiak z Hufca ZHP w Czerwonaku  - Trzeba dać im także poczucie własnej wartości, aby młodzi harcerze i kadra instruktorska mogła czerpać przykłady z ich wieloletniej służby na rzecz drugiego człowieka. Przecież “aktywność nie odchodzi na emeryturę”. 

    Wielkopolski Zlot Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w tym roku organizowany jest przez Hufiec Czerwonak i działający przy nim Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów “Płomienie”. Zlot jest współfinansowany przez Powiat Poznański.

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego