Wielkopolski Portal Senioralny

Podziel się z seniorem nowoczesnością!

Podziel się z seniorem nowoczesnością!
    Coraz częściej mamy kontakt z działalnością charytatywną. Niestety wśród instytucji i organizacji zajmujących się dobroczynnością, próżno by szukać takiej, która podzieliłaby się komputerami z osobami starszymi. A potrzeba jest wielka, bo i czas ku temu sposobny.  

 

        Wielu seniorów umie posługiwać się tymi urządzeniami, nie gorzej od ludzi młodych. Portale społecznościowe są bardzo przydatne w codziennym kontakcie ze światem. Zapewniają nie tylko możliwość rozmowy z rodziną, załatwienie spraw w urzędzie, czy umówienie się z  lekarzem. Zapewniają też uczestnictwo w życiu publicznym, debacie społecznej, czy wymianie myśli. Każdego miesiąca w całej Polsce organizowane są dziesiątki kursów komputerowych dla seniorów. Barierą nie jest więc wiek, brak wiedzy, czy umiejętności ale bardzo często barierą jest brak pieniędzy na zakup laptopa. Przy wielu codziennych potrzebach, dotyczących utrzymania, taki wydatek nie wydaje się niezbędny. Pewnie tak jest, choć w świecie współczesnym, jest też potrzebą codzienną. Postęp w tej branży jest tak wielki, że coraz częściej zamieniamy dobre jeszcze urządzenia na lepsze, nowocześniejsze. Ale te, które odstawiamy mogłyby jeszcze długo służyć  mniej wymagającym użytkownikom. Warto więc stworzyć bank używanych komputerów i laptopów dla seniorów. Może znalazłaby się fundacja lub stowarzyszenie, które potrafiłoby pokierować taką, nie jednorazową akcją. Tu potrzebna byłaby ciągłość i fachowość. Ważna byłaby też profesjonalna ocena sprawności sprzętu, żeby nie gromadzić nieprzydatnych urządzeń. A później ewidencja potrzebujących i dobra, sensowna dystrybucja, pozbawiona podejrzenia o jakakolwiek próbę nadużycia. To jest możliwe do zorganizowania. W wielu firmach wymiana sprzętu jest technologiczną koniecznością. Zapewne znaleźli by się także liczni indywidualni darczyńcy. A seniorzy? Dzięki takiej akcji mogliby być aktywni w wielu dziedzinach życia. A na pewno zadowoleni. Nasza strona www.brawosenior.pl jest otwarta na Państwa pomysły. Chętnie będziemy pośrednikiem w rozpoczęciu akcji i jej czynnym uczestnikiem.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego