Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - Rzymskie pasje

Poznań - Rzymskie pasje
W poniedziałek 27 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie z Hanną Suchocką, autorką książki „Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta”.

Książka należy do najbardziej osobistych refleksji autorki. Stanowi metafizyczną podróż po starożytnych kościołach wyznaczonych przez Grzegorza Wielkiego. Zdaniem Hanny Suchockiej jest to tradycja z pierwszych wieków chrześcijaństwa powracająca po stuleciach zapomnienia. Książka opowiada o historii, wierze i codzienności Wiecznego Miasta. Spotkanie autorskie odbędzie się w poniedziałek 27 lutego o godzinie 18.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej mieszczącej się przy ul. Ratajczaka 38/40. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Hanna Suchocka jest prof. dr hab. prawa. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawach człowieka i prawie publicznym. Była posłanką na Sejm RP czterech kadencji. Od 1990 jest członkiem Komisji Weneckiej. Natomiast od lipca 1992 do października 1993 roku była premierem rządu RP. Później była ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2001-2013 była ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej, a od 2002 jest ambasadorem RP przy Zakonie Kawalerów Maltańskich.

Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Zakonnicy położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego