Wielkopolski Portal Senioralny

Do wód!

Do wód!
    Powrót do normalności jest życzeniem większości ludzi na całym świecie. Kidy nastąpi nie wie nikt. A tymczasem od 11 marca mają otworzyć się uzdrowiska. 

    Jak sama nazwa wskazuje „do wód” jeździło się po zdrowie. Dziś i to epidemia postawiła pod znakiem zapytania. Wprawdzie ministerstwo zdrowia wyznaczyło wiele warunków wstępnych, umożliwiających pobyt w uzdrowisku, ale czy to będzie zabezpieczenie wystarczające, nie wiemy. Może warto jeszcze nie tylko przemyśleć decyzję, a przede wszystkim skonsultować ją ze specjalistami epidemiologami. Wydaje się, że trzecia fala zakażeń jest bardzo poważnym zagrożeniem i została tak potraktowana także w krajach, które dość dobrze radzą sobie w tej nadzwyczajnej sytuacji. Potrzeba spokojnej refleksji i ostrożnych decyzji, by słowo „uzdrowisko” nie stało się przeciwieństwem jego znaczenia.

28 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego