Wielkopolski Portal Senioralny

DPS-y mogą być bezpieczne

DPS-y mogą być bezpieczne
   Do końca października Wielkopolskie Domy Pomocy Społecznej mogą składać wnioski o dofinansowanie działań poprawiających bezpieczeństwo sanitarne. Środki mogą być przeznaczone głównie na ochronę pracowników tych placówek.

   Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 60 wielkopolskich DPS-ów może ubiegać się o dofinansowanie działań poprawiających bezpieczeństwo sanitarne. Granty mogą być przeznaczone na wypłaty dodatków dla personelu Domów Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla ich pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej dla osób pracujących w DPS-ach oraz zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii. Ponadto europejskie środki finansowe mogą zostać wykorzystane na zakup testów na COVID-19 przeznaczonych dla pracowników Domów Pomocy Społecznej. Dodatkowo refundowane będą koszty organizacji miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS-ów, jak i ich mieszkańców opuszczających szpitale.

   Wartość projektu wynosi 32 mln zł, z czego 27 mln  finansuje Europejski Fundusz Społeczny, a Budżet Państwa jedynie 5 mln zł. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dopiskiem „Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Dotacja udzielana jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Media

{YouTube}
{/YouTube}

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę