Wielkopolski Portal Senioralny

Marszałek wspiera seniorów

Marszałek wspiera seniorów
    Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku ponad 200 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych na zadania adresowane do seniorów.

    Tak jak co roku organizacje pozarządowe mogły wystąpić o granty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. W tej grupie znajdują się także wielkopolscy seniorzy. Jedenaście wniosków adresowanych do tej grupy społecznej zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dotyczą one przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej, innowacyjnych metod wsparcia mieszkańców DPS-ów oraz realizacji Wielkopolskich Dni Seniora. Dofinansowanie zostało przyznane m.in. na „Przegląd Zespołów Teatralno-Kabaretowych” w Pleszewie, „Aktywne lato z babcią” w Kaliszu, czy „Pilski senior”.  Nasza redakcja będzie informowała Państwa o przebiegu dofinansowanych zadań.

   Poniżej prezentujemy relację wideo jednej z imprez współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Media

{YouTube}
{/YouTube}

28 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę