Wielkopolski Portal Senioralny

Będzie nam się żyło lepiej!

Będzie nam się żyło lepiej!
     Dzięki rządowemu programowi będzie nam się żyło lepiej. Kiedyś nazywał się on „Senior Wigor”. Obecnie jest to „Senior +”. Ale nie liczy się tutaj nazwa, tylko rezultaty.

    Ładnych kilka lat temu zauważono, że w Polsce żyje coraz więcej osób starszych – nierzadko samotnych. Aby zapowiedz osamotnieniu ich zaczęto tworzyć Dzienne Domy Seniora. Oprócz różnorodnych zajęć, wprowadzono w nich możliwość zjedzenia obiadu. Założenie programu „Senior+”  jest takie, że samorządy pokrywają 60% kosztów. Pozostałe 40% pochodzi ze środków rządowych. W tym roku 23 wielkopolskie gminy otrzymają dotację na utworzenie kolejnych takich placówek. Przeznaczono na to kwotę 8,5 miliona złotych, z czego 3,4 miliona pochodzi ze środków rządowych. W Wielkopolsce funkcjonuje już ponad 50 takich placówek. Również one otrzymały dotacje na kontynuowanie działalności. Ze środków rządowych pochodzi 2, 6 miliona złotych. Natomiast wielkopolskie samorządy dołożyły do ich działalności prawie 4 miliony złotych.

    Na uwagę zasługuje fakt, że placówki te głównie funkcjonują w małych miejscowościach, gdzie nie ma zbyt wielu możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu. Poniżej przedstawiamy relację z imprezy zorganizowanej przez Dom Seniora w Luboniu koło Poznania.


Media

{YouTube}
{/YouTube}

271 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę