Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - rozmawiali o przyszłości

Poznań - rozmawiali o przyszłości
Wkrótce seniorzy będą wyglądali zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wszyscy będą jeździli samochodami, korzystali z Internetu i urządzeń mobilnych. Ale przede wszystkim będzie ich coraz więcej...

Pod koniec listopada odbyła się w Poznaniu konferencja poświecona wyzwaniom polityki społecznej oraz doświadczeniom miasta Poznania w tym obszarze. Uczestniczyło w niej ponad sto osób. Byli wśród nich przedstawiciele Miejskich Rad Seniorów z całej Wielkopolski, a także z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Gdańska. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji zajmujących się problemami osób starszych w Wielkopolsce. W pierwszej części konferencji omówiono ogólne problemy związane ze starzeniem się. Między innymi takie, jak modelowe rozwiązania problemów mieszkaniowych seniorów, czy programy gerontologiczne. Natomiast w drugiej części przedstawiono działania, jakie podejmowane są w Poznaniu, na rzecz poprawy życia osób starszych. Całość została zakończona obradami okrągłego stołu z udziałem przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów - Krystyny Lewkowicz oraz przedstawicieli Miejskich Rad Seniorów z Warszawy, Łodzi, Krakowa i Poznania.

Konferencja została zorganizowana przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu. Poniżej przedstawiamy relację wideo z jej przebiegu.

 

Media

{YouTube}
{/YouTube}

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego