Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań - konferencja senioralna

Poznań - konferencja senioralna
We wtorek 22 listopada odbędzie się konferencja dotycząca polityki senioralnej miasta Poznania. Celem spotkania jest omówienie i przedyskutowanie najważniejszych problemów polityki senioralnej w Poznaniu.

Organizatorzy zamierzają także zebrać opinie i postulaty związane z potrzebami osób starszych. Do udziału zostali zaproszeni naukowcy, szefowie różnego rodzaju placówek, które w polu widzenia mają sprawy senioralne, a także społecznicy. Pierwsza część spotkania będzie poświęcona ogólnym problemom związanym ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. Natomiast w drugiej zostaną omówione działania, jakie podejmowane są w samym Poznaniu, na rzecz poprawy życia osób starszych. Konferencja zostanie zwieńczona obradami Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli Rad Seniorów z dużych polskich aglomeracji miejskich, przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 Konferencję zorganizowała Miejska Rada Seniorów w Poznaniu i odbędzie się ona we wtorek 22 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim 17. Początek pierwszej części planowany jest na godz. 9.30. Natomiast druga część rozpocznie się o godz. 14.00. 

3 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę