Wielkopolski Portal Senioralny

Kórnik - umieją więcej

Kórnik - umieją więcej
Prawie czterdziestu seniorów z Kórnika wzięło udział w czterodniowym szkoleniu opieki nad niepełnosprawnymi seniorami. 

Od kilku lat poznańska Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA prowadzi w Wielkopolsce szkolenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób starszych. Prowadzone są one przez pracowników Uniwersytetu Medycznego oraz członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. W szkoleniach uczestniczą  wolontariusze, którzy w domach rodzinnych opiekują się swoimi najbliższymi. Ze względu na to, że nasze społeczeństwo starzeje się, Fundacja zauważyła potrzebę zorganizowania szkolenia adresowanego wyłącznie dla osób po 60 roku życia. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej takie szkolenia odbyły się wielu gminach Powiatu Poznańskiego. Tylko w samym Kórniku uczestniczyło w nim prawie czterdziestu seniorów.  Do tej pory Fundacja AMA przeszkoliła ponad 500 osób.

Media

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego