Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań – konkurs poetycki

Poznań – konkurs poetycki
     Wielu z nas lubi poezję, lubi ją nie tylko czytać ale i samemu tworzyć. Z myślą o nich organizowana jest kolejna edycja konkursu poetyckiego.

    Już po raz czwarty Autorski Klub Seniora 82 wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 82 i Radą Osiedla Stare Miasto ogłosił konkurs poetycki Moje piękne chwile – cieszymy się życiem”. Aby wziąć w nim udział wystarczy być seniorem i mieszkańcem Poznania. Każdy autor może zgłosić maksymalnie dwa wiersze, napisane dowolną techniką. Jednak warunkiem jest to, aby nigdzie wcześniej nie były one publikowane. Każdą pracę opatrzoną godłem należy przesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A-4. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem z danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny  e-mail kontaktowy. Wiersze można nadsyłać do 30 sierpnia na adres: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań. Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Honorowy patronat nad konkursem objęło Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz Rada Osiedla Stare Miasto. Poniżej w załączniku zamieszczony został Regulamin Konkursu.

439 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę