Wielkopolski Portal Senioralny

Atrakcje Wielkopolski - Zamek Opalińskich w Sierakowie

Atrakcje Wielkopolski - Zamek Opalińskich w Sierakowie
    Tu historia jest na dotyk ręki i chociaż o najstarszych dziejach zamku wiemy niewiele, to jego historia sięga czternastego wieku. 

     Pierwszymi właścicielami była można rodzina Nałęczów. W 1450 roku dobra sierakowskie wraz z zamkiem od rodziny Nałęczów kupuje Łukasz Górka, wojewoda poznański. Prawdopodobnie za jego czasów nastąpiła przebudowa zamku. W skrzydle południowym powstały dwie równe wielkością sale. W 1475 roku dobra dziedziczy jego syn Uriel Górka, generalny kolektor świętopietrza na archidiecezję gnieźnieńską, późniejszy kanclerz, a następnie biskup poznański. Dysponując ogromnymi możliwościami finansowymi, wyposaża wspaniale zamek, często tutaj przebywając. Sieraków obok głównej siedziby rodu w Kórniku staje się drugą rezydencją rodziny. W 1570 roku Górkowie sprzedają dobra sierakowskie wraz z zamkiem Jakubowi Rokossowskiemu, staroście ostrzeszowskiemu. Od jego syna Jana Sieraków odkupuje w 1591 roku, Jan z Bnina Opaliński, starosta pobiedziski i śremski. Opalińscy byli jego właścicielami ponad sto lat. Po śmierci w 1695 roku Jana Karola, ostatniego męskiego potomka tej linii Opalińskich, dobra sierakowskie odziedziczyła jego córka Katarzyna, od 1698 roku żona wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego króla Polski. Po jej śmierci dobra odziedziczyła jej córka Maria, od 1745 roku żona Ludwika XV króla Francji. W 1749 roku dobra sierakowskie wraz z zamkiem nabył za sumę miliona złotych saski hrabia Heinrich von Brühl, pierwszy minister Augusta III. Za jego czasów dokonano dość pobieżnego remontu, stan budowli był jednak nadal zły. W 1763 roku Sieraków nabył baron Piotr Mikołaj Neugarten von Gartenberg używający polskiego nazwiska Sadogórski, były dyrektor mennicy saskiej. W 1781 zamek i miasto nabył Łukasz Bniński. W kilka lat później w 1817 roku dochodzi do wielkiego pożaru miasta, w trakcie którego zniszczeniu ulega również Zamek w Sierakowie. W roku 1829 folwark sierakowski zakupił król pruski. W dawnych budynkach folwarku założono Stado Ogierów istniejące do dzisiaj. W tymże roku, w związku z budową nowej drogi, pozostałości spalonego zamku zostały rozebrane. Ocalało jedynie skrzydło południowe zmienione na lodownie. W 1991 roku, w momencie wydobycia z krypty kościoła pobernardyńskiego sarkofagów rodziny Opalińskich, postanowiono odrestaurować pozostałości zamku i umieścić tutaj zachowane trumny. Dzięki inicjatywie wojewody poznańskiego dr Włodzimierza Łęckiego zamierzenie to zostało w bardzo krótkim czasie zrealizowane. Ceny biletów do Muzeum dla seniorów to zaledwie 3 zł. Natomiast przewodnik po muzeum, to wydatek 15 zł. 

    Warto tu przyjechać, bo oprócz historii, bogatej i ciekawej, czeka piękna okolica i dobre powietrze. Na odpoczynek miejsce idealne. Sieraków to sześciotysięczne miasto w powiecie międzychodzkim, położone nad Wartą i pomiędzy dwoma jeziorami. Jest dużym ośrodkiem wypoczynkowym. 

 

19 komentarzy

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego