Wielkopolski Portal Senioralny

Koło - będzie Miejska Rada Seniorów

Koło - będzie Miejska Rada Seniorów
    Władze Koła przychyliły się prośby członków Klubu Seniora "Trzecia Zmiana"i planują powołanie Miejskiej Rady Seniorów.

    W czerwcu ubiegłego roku na ręce przewodniczącego Rady Miasta wpłynęła prośba o powołanie w Kole Miejskiej Rady Seniorów. Autorami prośby byli członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora „Trzecia Zmiana”. Chcą bowiem zapewnić kolskim seniorom wpływ na sprawy dotyczące najstarszego pokolenia.  Prośba spotkała się ona z życzliwym przyjęciem. Ostatnio Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole przedłożył pod obrady najbliższej sesji projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu. - Już wkrótce w naszym mieście ruszy Dom Seniora - mówi Artur Szafrański  Przewodniczący Rady Miasta. - Wychodząc  naprzeciw licznym wnioskom oraz po kilku spotkaniach (...) postanowiłem przedłożyć projekt uchwały.  W skład Miejskiej Rady Seniorów wejdzie 9 osób, a ich kadencja będzie trwać 4 lata. 

    W Wielkopolsce działa 31 Miejskich i Gminnych Rad Seniorów. Aby ich głos był bardziej słyszalny w ubiegłym roku powstało Porozumienie Wielkopolskich Rad Seniorów.

 

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego