Wielkopolski Portal Senioralny

Ostrów Wielkopolski - otwarto miejski Klub Seniora

Ostrów Wielkopolski - otwarto miejski Klub Seniora
   Tu będą mogli poczytać książkę, spotkać się przy kawie ze znajomymi, czy doradzić się w kwestii diety. W Ostrowie Wielkopolskim w ramach rządowej akcji otwarto kolejny Klub Seniora.

     Jak się okazuje, to pierwsza taka placówka w mieście przeznaczona dla starszych ludzi, którzy są aktywni i chcą między swoimi spędzić czas. Klub będzie prowadziło Stowarzyszenie "Ludzie dla Ludzi”. Odbywać się w nim będą zajęcia informatyczne, językowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami czy zajęcia usprawniające aktywność ruchową. - Na takie miejsce Ostrowianie czekali od dawna - mówi wiceprezes Klubu Seniora Optymiści Małgorzata Konowalska. Klub powstał w ramach programu długofalowej polityki senioralnej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pieniędzy z budżetu Ostrowa Wlkp. Remont pomieszczeń kosztował 400 tys. złotych, czyli mniej niż położenie jednego lub dwóch kilometrów szosy asfaltowej. – Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym Wielkopolan, to jeden z ważniejszych elementów polityki realizowanej przez wojewodę - powiedziała podczas uroczystego otwarcia obiektu wicewojewoda Marlena Maląg. 

    W Wielkopolsce funkcjonuje 25 placówek w ramach Programu "Senior+", dawniej nazywanych "Senior - Wigor", które oferują 700 miejsc. W ramach tegorocznej  edycji   Programu "Senior+" w skali kraju na jego realizację zostanie przeznaczonych 80 mln zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie około 310 nowych placówek, w tym 60 Domów Dziennych i 250 Klubów "Senior+".

 

Skomentuj

Podając swój adres email oraz Imię/Nazwa użytkownika robisz to dobrowolnie i jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie Twojego komentarza oraz Iminia/Nazwy użytkownika oraz zapisanie Twoich danych w bazie osób udzielających komentarze. Redakcja nie będzie tych danych używać w żaden inny sposób, w tym nie będzie wysyłać Tobie żadnych materiałów reklamowych. Twoje dane zostaną zapisane, przechowywane i administrowane przez redakcję (pełne dane w dziale KONTAKT). Masz prawo w każdym momencie do bezpłatnego i skutecznego usunięcia Swoich danych pisząc stosowną prośbę drogą mailową na adres redakcja@brawosenior.pl.

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego