Wielkopolski Portal Senioralny

Gostyński Uniwersytet III Wieku

Gostyński Uniwersytet III Wieku
     Działają od 2008 roku jako Stowarzyszenie pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gostyńskim Uniwersytetem kieruje Zarząd pod przewodnictwem Zbigniewa Kosińskiego. 

     Jako motto do programu wybrali trafny i znaczący cytat z Ajschylosa „Nikt jeszcze nie  jest  tak stary, aby  nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć”. W statucie Uniwersytetu czytamy, że pragną służyć dialogowi – spotkaniom osób i kultur przeszłości i teraźniejszości, a zapraszają emerytów i rencistów (bez względu na wiek i poziom wykształcenia) do uczestnictwa, jako słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizują wykłady o różnorodnej tematyce (ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, psychologii, historii regionu, środowiska naturalnego, pomocy społecznej). Lektoraty językowe: (niemiecki, angielski, francuski, rosyjski). Prowadzą zajęcia sportowe i turystyczne oraz zajęcia seminaryjne, szkolenia  i warsztaty. Zorganizowani są w kilku sekcjach, w których każdy może znaleźć swoje miejsce i czerpać z udziału w nich satysfakcję: sekcja plastyczna, lektoraty języków obcych, sekcja informatyczna, marsze z kijkami, aerobik i pływalnia „Na fali”. Aktualnie Uniwersytet posiada prawie 190 słuchaczy. Najaktywniejszym z nich jest 85 letni Tadeusz Wujek, który jest także literatem i poetą.

    Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku mieści się przy ul. Mostowej 9. Biuro Zarządu czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 13.00 i w środy w godz. 15.00 - 17.00. Szczegółowy program na ten miesiąc i wszelkie inne informacje można uzyskać pod na stronie internetowej: http://gutw.logostyn.pl/

 

Media

Skomentuj

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego