Wielkopolski Portal Senioralny

Leszno dla seniorów

Leszno dla seniorów
    Jeszcze w tym roku w Lesznie rozpocznie się tworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych. Jest to inwestycja samorządowa.  

     Centrum będzie składać się z pięciu części. Pierwszym elementem będzie dzienny dom opieki medycznej. Kolejnym dzienny dom opieki pielęgniarskiej, a kolejnym  Dom domowej opieki hospicyjnej oraz usług opiekuńczych. Pomysłodawczynią Centrum jest Donata Majchrzak - Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. Centrum będzie otwarte przez 10 do 12 godzin dziennie. Będzie tu można rano przywieźć  swoich rodziców i późnym popołudniem odebrać. Starsze osoby w Centrum będą miały zapewnione wsparcie medyczne i społeczne.  W placówce będzie także tzw. część wytchnieniowa - dla seniorów częściowo leżących. To będzie pokój do wypoczynku dziennego. Ważnym elementem Centrum będzie również mieszkanie chronione dla trzech starszych osób, którymi czasowo nie ma kto się zaopiekować.

Skomentuj

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego