Wielkopolski Portal Senioralny

Poznań dla seniorów

Poznań dla seniorów
   Jesienią ubiegłego roku Rada Miasta Poznania przyjęła dokument o nazwie "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017 - 2021". Pod koniec lutego zebrała się 30 - osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji tegoż dokumentu. Tyle, że już dawno pożegnaliśmy rok 2017.

    W skład Rady wchodzi m.in. 3 członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania. Spotkaniu przewodniczył wice prezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski. Jest on znany z ogromnej życzliwości wobec najstarszych mieszkańców Poznania. Spotkanie dotyczyło ustalenia harmonogramu realizacji w kolejnych latach zagadnień ujętych w siedmiu obszarach polityki senioralnej. Ustalano, że w ciągu miesiąca członkowie Rady Programowej złożą wypełnione specjalne ankiety, w których wskażą kolejność dla proponowanych przez siebie zadań. Co prawda z lekkim opóźnieniem, ale zapowiada się rzeczowe i dynamiczne działanie. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, jako reprezentacja środowiska seniorów, będzie mieć z tego faktu dużą satysfakcję.

    Pełen tekst opublikowany na stronie Miejskiej Rady Seniorów znajduje się TUTAJ.

Skomentuj

Powrót na górę
um
Rops
logo powiat poznanski
logo poznań

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego